An Etymological Dictionary of Astronomy and Astrophysics
English-French-Persian

فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی-اخترفیزیک

M. Heydari-Malayeri    -    Paris Observatory

   Homepage   
   


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

<< < D l dar dat DB dea dec dec dec def def deh Del den dep des det dev dia dif dif dig Dio Dir dis dis dis dis dis diu doc dop dou Dra dua dus dwa dyn > >>

Number of Results: 737
double-lined binary
  دورین ِ دوخطه   
dorin-e doxatté

Fr.: binaire à double raies   

A → spectroscopic binary in which the → spectral lines of both stars are seen and the lines are alternatively double and single. Same as → SB2 binary. See also: → single-lined binary.

double; → line; → binary

double-lined eclipsing binary
  دورین ِ گرفتی ِ دوخطه   
dorin-e gerefti-ye doxatté

Fr.: binaire à éclipse à double raies   

A → double-lined spectroscopic binary whose → light curve is typical of an → eclipsing binary.

double; → line; → eclipsing; → binary.

double-lined spectroscopic binary
  درین ِ دوخطه‌ی ِ بیناب‌نماییک   
dorin-e doxatte-ye binâbnemâyik

Fr.: binaire spectroscopique à double raies   

Same as → double-lined binary.

double; → line; → spectroscopic; → binary.

double-lobed radio source
  خن ِ رادیویی با لپ ِ دوتایی   
xan-e râdioyi bâ lap-e dotâyi

Fr.: radio source à double lobe   

A → galaxy that emits radio energy from two regions located on opposite sides of the galaxy.

double; → lobe; → radio; → source.

double-slit experiment
  آزمایش ِ شکاف ِ دوتایی   
âzmâyeš-e šekâf-e dotâyi (#)

Fr.: expérience de double fente   

An experiment of → diffraction and → interference of two light beams using a → double slit; → Young's experiment.

double; → slit; → experiment.

doublet
  دوتایه   
dotâyé

Fr.: doublet   

A pair of forbidden spectral lines of the same atom arising from a common upper excitation level, for example [O III] λ 5007 and [O III] λ 4959, [N II] λ 6584 and [N II] λ 6548, and [S II] λ 6717, [S II] λ 6731.
A pair of associated lines arising from transitions having a common lower energy level in a spectrum characteristic of the alkali metals.

From O.Fr. doublet, from → double + -et diminutive suffix.

Dotâyé, from dotâdouble + -(y)é nuance suffix.

doubly
  دوبار-، دو-، دوتایی   
dobâr-, dv-, dotâyi

Fr.: double, à ~   

1) To a double measure or degree.
2) In a double manner. → doubly convex, → doubly ionized, → doubly refracting crystal.

double; → -ly (; → twice).

doubly convex
  دو-کوژ   
do-kuž

Fr.: double-convexe   

Describing a → lens which is → convex on both sides.

doubly; → convex.

doubly ionized
  دوبار یونیده   
dobâr yonidé (#)

Fr.: deux fois ionisé   

An atom that has lost two of its external electrons, for example O++ ([O III]).

doubly; → ionized.

doubly refracting crystal
  بلور ِ شکست ِ دوتایی   
bolur-e šakst-e dotâyi

Fr.: cristal à double réfraction   

A → transparent → crystalline substance (such as calcite, quartz, and tourmaline) that is → anisotropic relative to the → speed of light. A ray incident normally on such crystals is broken up into two rays in traversing the crystal, → ordinary ray and → extraordinary ray.

doubly; → refracting; → crystal.

doubt
  گمان، شک، دودلی   
gomân (#), šakk (#), dodeli (#),

Fr.: doute   

1) A feeling of uncertainty about the truth, reality, or nature of something. → skepticism.
2) To be uncertain about; consider questionable or unlikely; hesitate to believe (Dictionary.com).

M.E. douten, from O.Fr. douter "doubt, be doubtful," from L. dubitare "to doubt, question, hesitate" (related to dubius "uncertain"), from duo, "→ two," + habere "have, hold," with a sense of "of having two minds, undecided between two things;" cf. Pers. dodeli, as below.

Gomân, from Mid.Pers. gumân "doubt;" ultimately from Proto-Ir. *ui-man-, from suffixed *man- "to think," → idea.
Šakk, loan from Ar.
Dodeli, literally "having two minds," from do, → two, + del, → heart (also meaning "soul, spirit, will, desire, courage, mind"); cf. Sogdian δβanā (from *dwa-nā), Ger. Zweifel, and L. dubius, as above.

down
  پایین، فرو   
pâyin (#), foru

Fr.: en bas, vers le bas   

Toward or in a lower physical position.
See also: → download, → downgrade, → upload, → downsizing, → meltdown, → overload, → spin-down, → top-down structure formation.

M.E. doun, from O.E. dune "downward," short for adune, ofdune, from a-, of "off, from" + dune "hill."

Pâyin "bottom, below; at the foot of," from pâ(y) "foot; step;" Mid.Pers. pâd, pây; Av. pad- "foot;" cf. Skt. pat; Gk. pos, genitive podos; L. pes, genitive pedis; E. foot; Ger. Fuss; Fr. pied; PIE *pod-/*ped-.
Foru "down, downward; below, under, beneath; low," Mid.Pers. frôt "down, downward;" O.Pers. fravata "forward, downward;" Skt. pravát- "a sloping path, the slope of a mountain."

downgrade
  فرود-پداک، فرود-پداکیدن   
forud-padâk, forud-padâkidan

Fr.: déclasser, dévaloriser   

1) A downward slope, especially of a road.
2) To assign to a lower status; to minimize the importance of (Dictionary.com).

down; → grade.

download
  ۱) بارگرفتن؛ ۲) بارگیری   
1) bârgereftan; 2) bârgiri (#)

Fr.: 1) télécharger; 2) téléchargement   

1) To transfer data from any other computer to one's computer.
2) The act of downloading.

down; → load.

Bârgereftan, literally "to take load," from bâr, → load, + gereftan "to take," → receiver; bârgiri, verbal noun of bârgereftan.

downsizing
  بزرگ-به-کوچک   
bozorg-bé-kucak

Fr.:   

A scenario of galaxy formation whereby massive galaxies formed earlier in the history of the → Universe (i.e. at high → redshifts) and completed their → star formation process more rapidly than low-mass galaxies. This scenario contrasts with what might be expected from simple → hierarchical structure formation scenarios, which predict that large galaxies formed in more recent times through the → merging of small galaxies.

Downsizing, first suggested by Cowie et al. (1996, AJ 112, 839), from downsize (v.), is a new sense for this term. Its current main meaning in non astrophysical contexts is "to make in a smaller size, or become smaller in size (in particular in economic vocabulary, by reductions in personnel)," from → down + → size.

Bozorg-bé-kucak, literally "large to small," from bozorg, → large, + "to" + kucak, → small.

downstream
  فروداب   
forudâb (#)

Fr.: en aval   

1) With or in the direction of the current of a stream. → upstream.
2) Of or pertaining to the latter part of a process or system.

down; → stream.

Forud, → incidence; water, → water.

DQ white dwarf
  سفید‌کوتوله‌ی ِ DQ   
sefid kutule-ye DQ

Fr.: naine blanche DQ   

A → white dwarf whose spectrum shows carbon features of any kind.

D short for → dwarf; Q a convention; → white.

Draco
  اژدها   
eždahâ (#)

Fr.: Dragon   

The Dragon. A large constellation that winds around the north → celestial pole, appearing to encircle → Ursa Minor. The north → ecliptic pole also lies within Draco. Abbreviation: Dra, genitive form: Draconis.

O.Fr. dragon, from L. draco "serpent, dragon," from Gk. drakon "serpent, seafish," from drak-, strong aorist stem of derkesthai "to see clearly," perhaps literally "the one with the (deadly) glance," cf. Av. darəs- "to look," huuarə.darəsa- "having the appearance of the sun," Skt. darś- "to see, appear, look, show," dárśya- "worthy of being seen;" PIE base *derk- "to look."

Eždahâ, from Mid.Pers. aždahâg, ažidahâk, from Av. aži.dahāka- "the name of an evil king in the Iranian mythology," from aži- "serpent; dragon, monster" (Mid.Pers. až, âž, aži), cf. Skt. áhi- "snake, adder," Gk. ékhis, óphis "snake," L. anguis "snake," Arm. auj, Russ. , Lith. angis; PIE base *angw(h)i- "snake, worm." The etymology of the second component, Av. dahāka-, is a matter of discussion. It is probably related to dahaka- "stinging, tormenting," from dah- "to sting, to do harm."

Draco Dwarf
  کوتوله‌ی ِ اژدها   
kutule-ye eždahâ

Fr.: Naine du Dragon   

A dwarf elliptical galaxy that is a satellite of our Galaxy and lies at a distance of about 250,000 light-years from the Galactic center. Its diameter is only about 3,500 light-years, and its absolute magnitude -8.6, making it the least luminous galaxy known.

Draco; → dwarf.

draconic month
  ماه ِ گوزهری، ~ ِ گرهی   
mâh-e gowzahri (#), ~ gerehi (#)

Fr.: mois draconitique   

The time interval between two successive passages of the Moon through its → ascending node, 27.212 220 days (27d 5h 5 m 35.8s). Draconic month is important for predicting → eclipses. Also called draconitic month, nodical month.

Draconic, adj. of dragon, → Draco, referring to a mythological dragon for the following reason. Since an eclipse occurs when the Earth, the Sun, and a node are aligned and moreover the Moon is situated near the node, it was believed that a dragon that resided in the node swallowed the Sun or the Moon. → month.

Mâh, → month.
Gowzahri, related to gowzahr, from Mid.Pers. gowzihr "a node of the lunar orbit" [gowzihr sar ("head") = ascending node, gowzihr dumb ("tail") = descending node], also the astrological dragon, from Av. gao-ciθra- "keeping in it the seed of the ox," epithet of the Moon, since according to Iranian mythology the Moon keeps the seed/sperm of bovine animals; from gao- "cow, ox, bull" (Mod.Pers. gâv, Skt. gaus-, Gk. bous "ox," Arm. kov, O.E. cu, PIE *gwou-) + ciθra- "origin, seed, lineage" (Mod.Pers. cehr "origin"). Gowzahr was loaned into Arabic astronomical texts as jawzahr.
Gerehi, adj. of gerehnode.

<< < D l dar dat DB dea dec dec dec def def deh Del den dep des det dev dia dif dif dig Dio Dir dis dis dis dis dis diu doc dop dou Dra dua dus dwa dyn > >>